Pompsets

HRsolar heeft voor de meest toegepaste zonneboiler systemen twee type pompsets in het pakket:

  • Pompset BASIC, voor tapwater systemen
  • Pompset ADVANCED, voor tapwater, Hottop, zonneboilercombi en andere uitgebreidere systemen

 

Beide pompsets zijn voorzien van A-label pomp, besturingsregelaar, overstortventiel, manometer en vul- en aftapkranen.

 

De pompset zorgt ervoor dat het systeem alleen draait indien de collector warmte genereert en dat het systeem wordt beveiligd tegen te hoge temperaturen en overdruk. De speciale solarpomp die wordt toegepast, zorgt voor de circulatie van het warmte-medium (water/glycol mengsel) en wordt in snelheid geregeld zodat de warmteoverdracht optimaal is. Deze hoog rendement A-label pompen voldoen aan de ErP 2015 richtlijnen.erp-ready-wilo-pompen

 

Extra opties / functionaliteit

Voor beide pompsets zijn aanvullende opties beschikbaar zoals:

  • SuMoSy (Sun Monitoring System), voor het meten van de opbrengst van het zonneboilersysteem
  • KM2, communicatiemodule voor het via internet monitoren/uitlezen van het systeem

 

De pompset ADVANCED heeft daarnaast extra functionaliteit voor het aansturen van kleppen en pompen zoals voor de zonneboilercombi V1 en V2.

 

Vervanging van de Pompset klein/groot BS en BS+

De pompset BASIC en ADVANCED worden sinds medio januari 2015 als standaard geleverd en vervangen daarmee de oudere pompset klein/groot BS en BS+.

  • De pompset BASIC kan ingezet worden als vervanger van de pompset klein EN groot BS
  • De pompset ADVANCED kan ingezet worden als vervanger van de pompset klein EN groot BS+

 

Kies in het menu de gewenste pompset voor meer informatie en handleidingen.