Werking zonnepanelen

Zonnepanelen (PV) voor elektriciteitsbesparing

(ca. 30% van een gemiddeld energieverbruik)

 Hoe werken zonnepanelen

De meest bekende techniek om zonlicht om te zetten naar bruikbare energie voor u zijn zonnepanelen ook wel Photo Voltaische genoemd (afgekort PV-panelen genoemd). Zonnepanelen bestaan uit silicium cellen die het opgevangen zonlicht omzetten in elektrische stroom. Hoe efficiënt dit omzetten van zonlicht naar stroom plaatsvindt noemen we het rendement.

De betere zonnepanelen hebben op dit moment een piekrendement van circa 17%. Dit betekent dat indien er 100% zonlicht = 1000 Watt op het zonnepaneel schijnt hiervan 17% wordt omgezet naar stroom, 270 Watt per 1,6 m2 paneel dus.

De opgewekte stroom door de zonnepanelen wordt door een zogenoemde omvormer omgezet naar bruikbare elektriciteit voor uw woning. De omvormer heeft een levensduur tussen de 10 en 14 jaar.

 

Werkelijke opbrengst zonnepanelen

Zonnepanelen worden vaak geclassificeerd in Wattp (Watt Piek). Dit betekent dat de 270 Watt een theoretisch rendement is. In de praktijk, op uw dak, wordt 85% van deze waarde als rendement behaalt. Dit betekent dus dat van de 270 Wattpiek er circa 230 kWh per jaar per paneel overblijft. Het rendement van zonnepanelen neemt in de loop van de tijd af door veroudering. Na 20 jaar is het rendement nog circa 80% wat inhoud dat het paneel nog circa 184 kWh levert.

 

Hoeveel zonnepanelen benodigd

Uitgaande van uw gemiddelde elektriciteitsverbruik 3500 kWh heeft u dus 3500/230 = 16 zonnepanelen nodig om uw volledige verbruik door de zon af te dekken.

 

Terugleveren / salderen

Op zonnige dagen en bij weinig verbruik van elektriciteit, u bent bijvoorbeeld van huis, kunnen de zonnepanelen meer energie opwekken dan u verbuikt. Deze ‘overtollige’ energie wordt automatisch terug geleverd aan uw energiemaatschappij.

Op dit moment is de energiemaatschappij u wettelijk verplicht een gelijke prijs te verrekenen (salderen) als dat u betaald. De gebruikte en terug geleverde stroom wordt jaarlijks automatisch door de energiemaatschappij  verrekend.

De wettelijke saldering verplichting staat op dit moment nog vast tot 2020. Of deze (subsidie) regeling na 2020 ook nog zal worden gehanteerd is niet bekend maar naar verwachting wordt deze regeling afgebouwd. Houdt u hierbij rekening dat dit heeft wel forse impact heeft op de terugverdientijd. Verwachting is dat indien hier meer duidelijkheid over is er meer accu systemen zullen worden toegepast. Dit is de afgelopen jaren ook in bij voorbeeld Duitsland de ontwikkeling geweest.