Privacyverklaring HR energy B.V.

HR energy BV is een fabrikant van PVT warmtepompsystemen, zonnecollectoren en RVS voorraadvaten. Via onze website kunnen consumenten informatie opzoeken, contact met ons opnemen en een offerteaanvraag doen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat op de volgende manier:

Telefonisch
0174 – 523303
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur

E-mail
info@hr-energy.com of via het contactformulier op onze website

Post
Leehove 2
2678 MC De Lier

Functionaris
Robbert van Diemen

Gebruik van persoonsgegevens

Er zijn situaties waarbij jouw gegevens door ons verzameld worden. Dit is het geval bij het aanvragen van een offerte en het invullen van het contactformulier op onze website.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • NAW-gegevens
 • Het aantal bewoners

Gebruik bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hrsolar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • Invullen contactformulier
  Je gegevens zullen worden verzameld als je contact opneemt met HR energy BV via het contactformulier op onze website. In dit formulier wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om contact met je op te nemen, zoals je naam en e-mailadres.
 • Offerte aanbieden
  Na het invullen van het woningscan, heb je de mogelijkheid om een afspraak te maken bij onze zusterorganisatie GetGreener. De gegevens die gevraagd worden, zijn nodig om contact met je op te nemen, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Om je een gerichte offerte te laten aanbieden, zijn je adresgegevens nodig, gegevens over je woning en verbruik van gas- en electra.
 • Analytics
  De website van HR energy B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met jouw toestemming aan derde partijen omdat dit noodzakelijk is voor het maken van een offerte. Wij delen deze gegevens met ons zusterbedrijf GetGreener.

Met GetGreener die je gegevens verwerkt in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

De gegevens die HR energy B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Savvii
  De website, e-mail en back-ups worden gehost bij Savvii. Gegevens die je achterlaat op onze website zijn op de servers van Savvii opgeslagen. Als je contact opneemt via de e-mail worden de betreffende e-mails ook opgeslagen op de servers van Savvii..

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website www.hr-energy.com en alle sub-domeinen. Op onze website kunnen links staan naar andere websites die wij niet beheren of in ons bezit hebben. Als je doorklikt naar een andere website, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

HR energy B.V. gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op de computers van bezoekers, waarmee websitebeheerders kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt meestal verstuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Op deze website wordt IP-anonimisering gebruikt. Daardoor worden de IP-adressen van gebruikers in de Europese Unie of in andere staten die het Akkoord over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is door middel van een wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met HR energy B.V. dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal drie maanden bewaard.
 • Offerte maken
  Als je een offerte aanvraag doet via onze website worden de gegevens die je meestuurt, zoals je naam, NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gezinssamenstelling, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor feedback.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en dus niet aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hrsolar.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN en pasfoto af te schermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.