Privacyverklaring HRsolar B.V.

HRsolar B.V. is een fabrikant van zonnewarmtesystemen. Via onze website kunnen consumenten contact met ons opnemen en een offerteaanvraag doen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat op de volgende manier:

Telefonisch
0174 – 523303
Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur

E-mail
info@hrsolar.nl of via het contactformulier op onze website

Post
Leehove 4
2678 MC De Lier

Functionaris
Robbert van Diemen

Gebruik van persoonsgegevens

Er zijn situaties waarbij jouw gegevens door ons verzameld worden. Dit is het geval bij het aanvragen van een offerte en het invullen van het contactformulier op onze website.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gezinssamenstelling
 • Indeling badkamer

Gebruik bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hrsolar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • Invullen contactformulier
  Je gegevens zullen worden verzameld als je contact opneemt met HRsolar B.V. via het contactformulier op onze website. In dit formulier wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om contact met je op te nemen, zoals je naam en e- mailadres.
 • Offerte aanbieden
  Na het invullen van de Quick & Advanced Scan heb je de mogelijkheid om een gerichte offerte aan te vragen. Aangezien wij niet leveren aan consumenten, worden deze gegevens doorgestuurd naar twee van onze verkooppunten zodat zij een gerichte offerte kunnen maken. De gegevens die gevraagd worden, zijn nodig om contact met je op te nemen, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Om je een gerichte offerte te laten aanbieden, zijn je adresgegevens nodig, gezinssamenstelling en de indeling van de badkamer.
 • Analytics
  De website van HRsolar B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Hotjar
  Wij maken gebruik van Hotjar om beter te kunnen begrijpen wat bezoekers van onze website nodig hebben en om onze dienstverlening en gebruikerservaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst, die ons helpt de gebruikservaring van bezoekers beter te begrijpen zoals hoeveel tijd er wordt gespendeerd op bepaalde pagina’s e.d. Dit stelt ons in staat onze website te verbeteren met de feedback van bezoekers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens van het gedrag en apparaten van bezoekers te verzamelen, waaronder meer in het bijzonder IP-adres (geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte, apparaattype (‘unique device identifiers’), browserinformatie, geografische locatie (enkel het land) en voorkeurstaal. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Dit houdt in dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke bezoeker kunnen worden gekoppeld. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie kunnen gebruiken om individuele bezoekers te identificeren of deze te matchen met andere gegevens van een individuele bezoeker. Voor meer details, zie de privacy policy van Hotjar via deze link. Wij hebben met Hotjar een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst.
  Bezoekers kunnen via deze opt-out-link het volgende doen om te voorkomen dat een gebruikersprofiel wordt gemaakt, dat Hotjar data over hun gebruik van onze website kan opslaan en dat Hotjar tracking cookies gebruikt op andere websites.

Geautomatiseerde besluitvorming

HRsolar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over het delen van de gegevens. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door een computersysteem zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HRsolar B.V.) tussen zit. Aan de hand van de adresgegevens wordt via Google Maps gekeken welke twee verkooppunten het dichtstbijzijnd zijn. De gegevens worden naar deze twee verkooppunten toegezonden via e-mail. Ook ontvangen wij deze gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met jouw toestemming aan derde partijen omdat dit noodzakelijk is voor het maken van een offerte. Wij delen deze gegevens aan twee van onze verkooppunten.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

De gegevens die HRsolar B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • I.P.S.
  De website, e-mail en back-ups worden gehost bij I.P.S. Gegevens die je achterlaat op onze website zijn op de servers van I.P.S. opgeslagen. Als je contact opneemt via de e-mail worden de betreffende e-mails ook opgeslagen op de servers van I.P.S.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

HRsolar BV gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op de computers van bezoekers, waarmee websitebeheerders kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt meestal verstuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Op deze website wordt IP-anonimisering gebruikt. Daardoor worden de IP-adressen van gebruikers in de Europese Unie of in andere staten die het Akkoord over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is door middel van een wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met HRsolar B.V. dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal drie maanden bewaard.
 • Offerte maken
  Als je een offerte aanvraag doet via onze website worden de gegevens die je meestuurt, zoals je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling en indeling badkamer, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor feedback over onze verkooppunten.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en dus niet aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hrsolar.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN en pasfoto af te schermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Inwerkingtreding

Deze vernieuwde privacyverklaring is in werking gereden op 25 mei 2018.