Subsidie zonneboilers ISDE en SDE+

In een kamerbrief (07.12.2015) heeft minister Kamp details kenbaar gemaakt over de SDE+ regeling voor 2016 en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), waaronder ook de aanschaf subsidie voor o.a. kleinschalige zonneboiler systemen onder gaat vallen, aangekondigd.

ISDE
De minister kondigt in de brief ook de Investeringssubsidie duurzame energie aan. Dit gaat over kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

 

De regeling zal vanaf 1/1/2016 ingaan met een budget van 70 MEuro voor 2016 en een looptijd hebben van 5 jaar. Per jaar wordt vervolgens het budget vastgesteld. De regeling is nog niet “gepubliceerd”. Dat betekent dat de details nog niet bekend zijn. Deze week wordt de regeling met details hoogstwaarschijnlijk geplubiceerd