ErP Ecodesign en energielabel – verplicht vanaf 26 september

Voor producenten van ketels, warmwaterbereiders en voorraadvaten zijn vanaf 26 september 2015 ook energie-efficiëntie eisen voor energie-efficiënte oplossingen (de Ecodesign richtlijn) van toepassing. Deze richtlijn heeft als doel de consument bewust te maken van de positieve gevolgen voor het klimaat door het verminderen van de particuliere energievraag.

Dit geeft zowel verplichtingen voor ons als fabrikant maar ook voor adviseurs, installateurs en groothandelaren.  U bent vanaf deze datum in bepaalde gevallen namelijk verplicht om een energielabel te communiceren en af te geven.

 

Koelkasten, vaatwassers, ovens – het begon allemaal met witgoed in de jaren ’90. Vandaag de dag dragen ook andere energieverbruikende toestellen het Europese ErP energielabel, zoals tv-toestellen, verlichting en – sinds september 2014 – zelfs stofzuigers. “ErP” staat voor Energy related Products en bevat twee kernzaken:Energielabel

 

1. Ecodesign

Ecodesign stelt een minimale energieprestatie en milieucriteria voor energiegerelateerde producten. Vanaf 26 september moeten bijvoorbeeld alle verwarmingstoestellen tot 400 kW voldoen aan de minimale rendementseisen.

 

2. ErP / Energie labeling

Alle producten met een vermogen minder dan 70 kW behoren een energielabel te hebben. Dit geldt ook voor boilers en warmwater opslagtanks kleiner dan 500 liter. De energielabels zijn gekwalificeerd op basis van energie-efficiency van A+++ t/m G.

 

Voor producenten van ketels, warmwaterbereiders en voorraadvaten zijn vanaf 26 september 2015 ook energie-efficiëntie eisen voor energie-efficiënte oplossingen (de Ecodesign richtlijn) van toepassing. Deze richtlijn heeft als doel de consument bewust te maken van de positieve gevolgen voor het klimaat door het verminderen van de particuliere energievraag.
Dit proces begint bij een weloverwogen aankoopbeslissing. Daarnaast zorgt een energielabel ook voor wetteleijke uitfasering van (zeer) slecht presterende componenten.

 

In Nederland bijvoorbeeld hebben alle HR107 CV-ketels standaard een A-label. Echter zijn er ook Europese landen waar slecht renderende opwekkers worden toegepast met Label D. Er kan dan daarmee eenvoudig vanuit Europa worden verplicht dat alle te leveren opwekkers minimaal label C moeten hebben. Daarmee worden alle systemen lager als label C automatisch uitgefaseerd.

 

Voor welke producten is het ErP van toepassing?

Voor gebouwgebonden installaties, zoals ketel en warmwaterbereiders tot 400 kW en warmwater voorraadvaten tot 2000 l, heeft de Europese Commissie besloten dat vanaf 26 september 2015 fabrikanten deze uitsluitend mogen verkopen indien de producten voldoen aan de nieuwe minimumeisen voor energieverbruik en milieubescherming.

 

Betrokken productcategorieën:

 • Verwarmingsketels
 • Combi ketels (verwarming en warmwater)
 • Voorraadvaten
 • Totaalsystemen met verwarmings- of combiketels, temperatuurregelaars en zonne-energiesystemen
 • Combi ketels (type B1) < 30 kW als vervanging in een appartementsgebouw
 • Warmteopwekkers tot 70 kW en voorraadvaten tot 500l moeten worden voorzien van een datasheet en een energie-efficiënte label

 

Niet betrokken zijn:

 • Biomassa ketels
 • Luchtverwarmingssystemen aangedreven door gas of stoom
 • Warmtekrachtkoppeling (WWK) met meer dan 50 kW electrische capaciteit
 • Verwarmingsketels groter dan 400 kW, warmwater voorraadvaten vanaf 2.000 l

 

Vanaf deze datum mogen producten, die niet voldoen aan de nieuwe minimumeisen voor energieverbruik en milieubescherming, niet meer door de fabrikant in de handel worden gebracht. Fabrikanten bevestigen aan de richtlijnen te voldoen door middel van de CE-markering.

Verkooppartners, adviseurs, groothandelaren en installateurs zijn vanaf 26 september verplicht om energie-efficiëntie gegevens in hun offertes richting klanten op te nemen in de vorm van datasheets en energielabel.

 

Wat betekent dit concreet voor installateurs, adviseurs en groothandelaren?

 

Betrokken producten, die op voorraad liggen bij de groothandel en installateur, mogen ook na 26-09-2015 verkocht en geïnstalleerd worden.

Ketels zonder hoog rendement pomp mogen na 1 augustus 2015 niet meer worden verkocht. HRsolar pompsets BASIC en ADVANCED zijn sinds 1 januari 2015 al voorzien van hoogrendement pompen.

Nieuwe producten moeten een label bevatten:

 

 • Producten die bijvoorbeeld in een showroom gepresenteerd worden dienen voorzien te zijn van het energie-efficiëntie label op de voorzijde van het product.
 • Bij verkoop via de installateur dient de offerte aan de eindgebruiker voorzien te zijn van het energie-efficiëntie label en de datasheet. Let op: overtreding wordt bestraft met een boete.
 • Bij verkoop van een totaalsysteem, bijvoorbeeld een combinatie van een HR-ketel met een zonneboiler systeem, dienen niet alleen de individuele producten een label te bevatten, maar ook het systeem als geheel.
 • Levert u alleen een zonneboiler dan hoeft u geen package label te leveren aan uw klant. Wel dient uw leverancier van de zonneboiler de documenten te overhandigen van de losse componenten.

 

HRsolar zal haar componenten dan ook vanaf die datum voorzien van energielabel met beschikbare datasheets.

 

Hoe ziet het energielabel er uit?package label

 

Het ErP label voor verwarming toont de efficiëntieklasse op een schaal van  A++ tot G (voor warmtepompen tot D en bij voorraadvaten van A tot G) Vanaf 01-08-2019 wordt de regelgeving verder verscherpt van A+++ tot D (bij voorraadvaten van A+ tot G). Het label voor warmtepompen (LT) presenteert ook de klimaatzone.

Ook worden waarden voor het geluidsniveau en verwarmingsvermogen weergegeven. Indien het label voor een combi ketel bedoeld is dan wordt de efficiëntie categorie voor zowel verwarming als warmwater getoond.

HRsolar levert een label en datasheet voor alle producten die vallen onder deze regelgeving. Verkooppartners, groothandelaren en installateurs moeten deze gebruiken voor het labelen van onze producten. Het officiële label wordt ingevoerd vanaf 26-09-2015. De overgangsperiode bedraagt 3 maanden.