Expansievaten

Het zonnewarmtesysteem is een gesloten systeem. Als de zon schijnt en de temperatuur is het voorraadvat oploopt, kan er stagnatie optreden. Met een expansievat gebeurt dit niet. De vloeistof in de collector wordt bij hoge temperaturen in het expansievat geleid.

De expansievaten voor de zonnewarmtesystemen zijn uitgevoerd met een speciaal ontwikkeld membraam voor solar toepassingen. Dit membraam is bestand tegen hoge temperaturen bij stagnatie en minder luchtdoorlatend dan standaard expansievaten.