Combinatie oplossing

Werking combinatie systeem (warm tapwater + woning verwarming)

Algemene werking

Het combinatie systeem is een zonneboiler (ook wel zonnegascombi of zonneboilercombi genoemd) die met behulp van zonne-energie naast tapwaterverwarming ook (gedeeltelijk) de woning kan verwarmen. Zeker in het voor-en naseizoen geeft dit een forse extra besparing op gas maar ook in de winter kan de zon bijdragen aan de verwarming. Uiteraard helpt de CV-ketel indien er te weinig zonlicht is zodat uw woning net zo comfortabel warm isals u gewend was.

 

Werking zonnegascombi V1 – geschikt voor vloerverwarming

De zonnegascombi V1 is geschikt is voor laag temperatuur verwarmingsystemen (bijv. vloerverwarming). Het boilervat is verbonden met een collector. Het collectorcircuit is een volledig Zonnegascombi 20111229gescheiden gesloten circuit, dat onder druk is gevuld met een glycol/water-mengsel.

De aangesloten CV-combiketel zorgt, indien nodig, voor de naverwarming van het sanitaire water.

De tweede spiraal bovenin in het boilervat wordt gebruikt voor ruimteverwarmingondersteuning. Hiervoor wordt de retourtemperatuur van het verwarmingscircuit gemeten en, indien deze lager is dan de temperatuur bovenin het boilervat, schakelt de driewegklep om en leidt het verwarmingswater over het bovenste spiraal. Het systeem wordt geleverd met extra temperatuursensoren voor de meting bovenin de boiler en voor het meten van de CV retourleiding. Daarnaast is er een ADVANCED regelaar in de set opgenomen voor het aansturen van het systeem.

 

De zonnegascombi V1 is met name geschikt i.c.m. laag temperatuur verwarmingssystemen zoals vloerverwarming. Voor hoog temperatuur systemen kan de zonnegascombi S.M.A.R.T. worden gekozen.

 

 

Werking zonnegascombi S.M.A.R.T – geschikt voor vloerverwarming en/of radiatoren

De tweede spiraal bovenin in het boilervat wordt gebruikt voor ruimteverwarmingsondersteuning.Zonnegascombi v2

Dit systeem meet, extra ten opzichte van de V1 uitvoering, ook zelf de temperatuur van de woning onafhankelijk van de kamerthermostaat. Hierdoor kan het zonneboiler systeem zelf bepalen om met zonne-energie de woning te verwarmen mits de retourtemperatuur van het verwarmingscircuit lager is dan de temperatuur boven in het boilervat. Er is een extra PWM circulatiepomp in het retourcircuit van het verwarmingssysteem opgenomen die in toerental geregeld word door de besturing (deze is in de plaats gekomen voor de driewegklep bij de V1 uitvoering).

Door de extra pomp kan het systeem stand-alone maar ook samen met de ketel het cv-circuit verwarmen. De ADVANCED regelaar die in de set is opgenomen, zorgt voor het aansturen van het systeem.
Met onze handige calculator kunt u makkelijk uitvinden welk systeem het best voor u geschikt is en de beste rendementen oplevert.
Zonneboiler Calculator