Uitzondering duurzame-energieprojecten in stikstofproblematiek

10 oktober 2019

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten aan dat toestemmingsverlening via intern salderen per vrijdag 11 oktober weer mag beginnen. Goed nieuws voor projecten die vanwege de Aanpak Stikstofproblematiek in een onzekere situatie terecht waren gekomen. Voorwaarde is dat de projecten goed ‘intern salderen’. Dit betekent dat de ontwikkelaar het project zo aanpast dat de stikstofuitstoot vermindert of gelijk blijft.

De minister maakt hierbij een zorgvuldige afweging tussen het belang van stikstofvermindering en de ruimte die de ontwikkelaar nodig heeft voor bedrijfsvoering. Daarom wordt uitgegaan van de ‘feitelijk gerealiseerde’ of van de ‘vergunde’ capaciteit. Voor een aantal activiteiten is uitgaan van gerealiseerde capaciteit namelijk een probleem. In dat geval moet men uitgaan van de vergunde capaciteit. Dat levert vier uitzonderingsgronden op, waarop de ontwikkelaar zich mag beroepen. Eén van die gronden betreft plannen en projecten met direct nationaal belang. Hieronder vallen ook projecten voor duurzame energieopwekking.