Jeroen Prinsen: “Uitdaging is slim gebruik van zonnewarmte in woningbouw”

18 oktober 2019

Jeroen Prinsen ziet een uitdaging voor de zonnewarmte branche in de woningbouw.

 

HRsolar ziet woningcorporaties en projectontwikkelaars als belangrijke partners in de verduurzaming van de Nederlandse gebouwde omgeving. Business Development Manager Jeroen Prinsen heeft een specifieke focus op deze sector. Jeroen: “Woningcorporaties staan voor de enorme opgave om in fors tempo hun woningvoorraad te verduurzamen. Daarnaast moeten ze nieuwbouw gaan realiseren. Ze moeten energieneutraal, klimaatbestendig en circulair gaan werken. Dat is een flinke opdracht. De uitdaging ligt dus in de woningbouw. In deze energietransitie spelen zonnewarmtesystemen een belangrijke rol. Ze zorgen voor CO2-reductie en een structurele verlaging van de energiekosten. En niet onbelangrijk: ook voor een hoger comfort en lagere lasten voor de huurders.”

Jeroen is bij HRsolar gestart op 1 oktober 2019. Hij richt zich op grootschalige projecten bij woningcorporaties en projectontwikkelaars. “De rol van zonthermie is onterecht nog onderbelicht in deze sector. Men kiest al snel voor zonnepanelen. Dat is helemaal niet altijd de meest effectieve oplossing. Een belangrijk onderdeel van verduurzaming is isolatie. Tapwaterverwarming is echter niet afhankelijk van isolatiemaatregelen. Bovendien zal het relatieve aandeel in energiebehoefte voor tapwaterverwarming ten opzichte van ruimteverwarming sterk toenemen. Met de voortgang van de verduurzaming zal het dus relatief genomen steeds belangrijker worden. De bron? Dat is de zon!”

Universele opslag

“In januari 2020 introduceren wij een nieuw opslagvat dat ook gekoppeld kan worden met een warmtepomp. Doordat de zon een groot deel van de opwarming voor zijn rekening neemt, hoeft de warmtepomp minder te draaien en gebruikt daarom minder elektriciteit. Zo zetten wij weer een nieuwe stap richting  een geïntegreerde, nog efficiëntere oplossing. De uitdaging voor ons blijft immers omgaan met de momenten dat de zon niet schijnt. Een oplossing hiervoor is het all-electric concept dat wij hebben ontwikkeld. We verwarmen dan elektrisch bij met een element in het voorraadvat. Feitelijk hebben we hiermee dus een volledig universele ‘accu’ die door zonnewarmte, elektriciteit en de warmtepomp gevoed kan worden. De elektriciteit kan door het stroomnet maar ook door PV-panelen worden gevoed. En binnen afzienbare tijd ook door gecombineerde PVT/panelen die nu bij ons in omwikkeling zijn. Hiermee combineren we in één paneel zowel de opwek van elektriciteit als warmte, die als een 100% geruisloze warmtewisselaar fungeert.”

Toekomstbestendig

Jeroen wil zich in de woningbranche sterk maken voor de voordelen van zonnecollectoren. “Ze hebben een tot vier keer hoger rendement per m2 dakoppervlak dan PV. En je hebt voldoende aan relatief weinig dakoppervlak. De belasting op de gasprijs blijft komende jaren stijgen en de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen stopt op 1 januari 2023. Verder is een zonnecollector duurzamer dan zonnepanelen. Er zijn geen omvormers nodig, dus ook geen noodzakelijke vervanging na 15 jaar. De onderhoudskosten over 25 jaar zijn bij zonthermische systemen beperkt en overzichtelijk en worden door de robuuste techniek steeds lager, waardoor de TCO (total cost of ownership) verder daalt. Wij werken met ons stevige R&D team aan het verder toekomstbestendig maken van de zonnecollector hardware. Onze installaties worden zo ontworpen dat we het rendement door intelligente besturing en applicaties optimaal kunnen blijven afstemmen op de warmtevraag. Hierdoor verhogen we gelijktijdig het comfort voor de gebruiker én de energieopbrengst zonder aanpassingen aan de technische installatie.”

Contactinformatie

Jeroen Prinsen is bereikbaar via:
Telefoon: 0174-523303
Mobiel: 06-30610189
E-mail: jeroen@hrsolar.nl