Stikstofproblematiek vraagt energieneutrale oplossingen

Stikstofproblematiek vraagt energieneutrale oplossingen

26 september 2019

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) stelt in haar rapport ‘Niet alles kan’ dat de stikstofuitstoot overal in Nederland omlaag moet. Het verminderen van de veestapel en het verlagen van de maximum snelheid horen tot de drastische maatregelen die de commissie voorstelt.

De commissie adviseert de bouw om zo snel mogelijk modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief te gaan werken. Er valt veel winst te behalen door beter gebruik te maken van innovatieve technieken en materialen, zoals bijvoorbeeld zonneboilersystemen. Zulke systemen dragen enorm bij aan het energieneutraal maken van gebouwen. Minder (tot géén) gasverbruik, betekent minder (of géén) uitstoot. En dat niet alleen van stikstof, maar ook van andere broeikasgassen.