60 miljoen extra voor ISDE

60 miljoen extra voor ISDE

30 september 2019

De subsidiepot van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is voor het lopende jaar met 60 miljoen euro aangevuld. Het volledige bedrag steeg daarmee van 100 miljoen naar 160 miljoen euro. Reden voor de maatregel is het feit dat er per september 2019 nog maar 11,5 miljoen over is. Er zijn in de periode januari tot augustus 2019 bijna 25.000 subsidieaanvragen ingediend. De ISDE stimuleert de productie van duurzame energie in Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meldt in een officiële publicatie in de Staatscourant dat de vraag naar de subsidie de afgelopen periode verder toenam dan verwacht. Daarom besluit het ministerie tot ophoging van het subsidieplafond. Dit heeft verder geen gevolgen voor de ISDE in 2020. De subsidieregeling loopt gewoon door als gepland. Het budget voor dit in principe laatste jaar van de regeling is nog niet definitief vastgesteld.