Woningcorporatie verandert PV-daken in energiedaken

Woningcorporatie verandert PV-daken in energiedaken

12 oktober 2018

Woningcorporatie Ressort Wonen te Rozenburg voorziet 130 woningen van PV-panelen én zonnecollectoren. Bij 50 woningen komen er steeds twee zonnecollectoren in de plaats van 2 oude PV-panelen. De corporatie verandert PV-daken in energiedaken.

Ressort Wonen zette de afgelopen jaren stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad. Een deel van de woningen in de ‘Vogelbuurt’ is twee jaar geleden voorzien van PV-panelen. Vorig jaar werden in dezelfde wijk 80 woningen voorzien van PV-panelen met zonneboilers. Ressort Wonen koos toen voor collectoren van de Nederlandse fabrikant HRsolar, omdat die dezelfde afmetingen hebben als PV-panelen. Het relatief kleine dak wordt hiermee esthetisch en uiterst efficiënt ingezet als energiedak voor stroom én warmte.

De corporatie is dermate enthousiast over deze oplossing dat zij woningen waar eerder PV-panelen zijn geplaatst, ombouwt tot energiedaken met collectoren. Er komen per dak twee nieuwe HRsolar Nero panelen in plaats van 2 bestaande PV-panelen. De verwijderde panelen worden met extra nieuwe panelen herplaatst op vrije daken waar ook weer collectoren bijkomen. De Nero is de opvolger van de eerder door Ressort gebruikte HRsolar collector en plaatst op dezelfde manier als een PV-paneel (gelijke dikte en te monteren op hetzelfde PV-montagemateriaal).

De combinatie van collectoren, PV-panelen en extra isolatie zorgt voor een significante besparing op de energierekening voor de bewoners. De aanpassingen zijn beperkt, met weinig overlast voor de bewoners en tegen lage kosten. Daarnaast stijgen de woningen met meerdere labelstappen op de energie-index waaraan de corporatie moet voldoen.

Begin 2019 staan er wederom 120 woningen op de nominatie om te worden voorzien van energiedaken.